شمش فولادی

فیلتر
عنوانکارخانهمدلسایزدسته بندیقیمتتاریخ بروزرسانیhf:att:pa_alloyhf:att:pa_factoryhf:att:pa_locationhf:att:pa_modelhf:att:pa_sizehf:categories
شمش فولادی با ابعاد 125*125 میلیمتر مشهد به طول 6 متر و آنالیز 5sp11,200 تومان6 بهمن, 1399%d8%a8%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af125125steel-ingots
شمش فولادی با ابعاد 125*125 میلیمتر مشهد به طول 6 متر و آنالیز 3sp11,220 تومان6 بهمن, 1399%d8%a8%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%b4%d9%87%d8%af125125steel-ingots
شمش فولادی با ابعاد 150*150 میلیمتر تهران به طول 6 متر و آنالیز 5sp11,400 تومان6 بهمن, 1399%d8%a8%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86150150steel-ingots
شمش فولادی با ابعاد 125*125 میلیمتر اصفهان به طول 6 متر و آنالیز 5sp11,280 تومان6 بهمن, 1399%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b5%d9%81%d9%87%d8%a7%d9%86125125steel-ingots
شمش فولادی با ابعاد 125*125 میلیمتر اصفهان به طول 12 متر و آنالیز 5sp11,300 تومان6 بهمن, 1399%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b5%d9%81%d9%87%d8%a7%d9%86125125steel-ingots
شمش فولادی با ابعاد 150*150 میلیمتر اصفهان به طول 6 متر و آنالیز 5sp11,330 تومان6 بهمن, 1399%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b5%d9%81%d9%87%d8%a7%d9%86150150steel-ingots
شمش فولادی با ابعاد 150*150 میلیمتر اصفهان به طول 12 متر و آنالیز 5sp11,350 تومان6 بهمن, 1399%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b5%d9%81%d9%87%d8%a7%d9%86150150steel-ingots
شمش فولادی با ابعاد 120*120 میلیمتر اصفهان به طول 12 متر و آنالیز 5sp11,320 تومان6 بهمن, 1399%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b5%d9%81%d9%87%d8%a7%d9%86120120steel-ingots
شمش فولادی با ابعاد 150*150 میلیمتر ساوه به طول 6 متر و آنالیز 4sp11,350 تومان6 بهمن, 1399%d8%a8%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%88%d9%87150150steel-ingots
شمش فولادی با ابعاد 125*125 میلیمتر ساوه به طول 6 متر و آنالیز 5sp11,300 تومان6 بهمن, 1399%d8%a8%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%88%d9%87125125steel-ingots
شمش فولادی با ابعاد 150*150 میلیمتر ساوه به طول 6 متر و آنالیز 5sp11,350 تومان6 بهمن, 1399%d8%a8%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d9%88%d9%87150150steel-ingots
شمش فولادی با ابعاد 125*125 میلیمتر یزد به طول 6 متر و آنالیز 5sp11,250 تومان6 بهمن, 1399%d8%a8%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%db%8c%d8%b2%d8%af125125steel-ingots
شمش فولادی با ابعاد 150*150 میلیمتر یزد به طول 6 متر و آنالیز 5sp11,270 تومان6 بهمن, 1399%d8%a8%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%db%8c%d8%b2%d8%af150150steel-ingots
شمش فولادی با ابعاد 150*150 میلیمتر یزد به طول 6 متر و آنالیز 3sp11,280 تومان6 بهمن, 1399%d8%a8%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%db%8c%d8%b2%d8%af150150steel-ingots
شمش فولادی با ابعاد 150*150 میلیمتر قزوین به طول 12 متر و آنالیز 5sp11,430 تومان6 بهمن, 1399%d8%a8%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%82%d8%b2%d9%88%db%8c%d9%86150150steel-ingots
شمش فولادی با ابعاد 150*150 میلیمتر اردبیل به طول 12 متر و آنالیز 5spتماس بگیرید6 بهمن, 1399%d8%a8%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a8%db%8c%d9%84150150steel-ingots
شما فقط این محصول را به سبد خرید اضافه کرده اید: