برچسب - خودرو،رشد مثبت،افزایش،میلگرد،آریاآهن، فولاد، خرید میلگرد،ثبات،

تاثیر مثبت اخبار امیدوارکننده صنعت خودرو بر بازار فولاد

اخبار امیدوارکننده از وضعیت تولید و فروش خودرو در اروپا و چین، تأثیر مثبتی بر بازار فولاد جهان گذاشته است.